سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

حضور کارکنان شبکه اترک در پای صندوق های رای - نمایش محتوی خبر

 

 

حضور کارکنان شبکه اترک در پای صندوق های رای

حضور کارکنان شبکه اترک در پای صندوق های رای

کارمندان شبکه اترک نیز همگام با مردم خراسان شمالی در پای صندوق های رای حاضر شدند تا در سرنوشت کشورمان سهیم باشند