Skip to Content

حمایت دستگاه های فرهنگی از هنرمندان بومی

حمایت دستگاه های فرهنگی از هنرمندان بومی

حمایت دستگاه های فرهنگی از هنرمندان بومی

معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی گفت: دستگاه های فرهنگی استان برای اجرای برنامه ها، مناسبت ها و همایش های خود از ظرفیت و توان نیروهای بومی استان استفاده کنند.

محمد رحیم نوروزیان در پنجمین کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان خطاب به دستگاه های فرهنگی اظهار کرد: اینکه برای برگزاری همایش یا مناسبتی از هنرمندان خارج از استان بهره می گیرید کار درستی نیست چرا که ظرفیت های هنری نیروهای بومی استان بالاتر از این هنرمندان است.

 وی ادامه داد: نباید از کالای مصرفی تا نیروی انسانی خود را از خارج استان تامین کنیم، دستگاه های اجرایی به خصوص دستگاه های فرهنگی باید در این خصوص رویکرد واحد داشته و بر توان و سرمایه استان تکیه کنند.

 نوروزیان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان بومی موجب تشویق و ایجاد انگیزه آن ها می شود بنابراین دستگاه های فرهنگی از این موضوع حمایت کنند.

 وی در مورد برگزاری همایش ها بیان کرد: از سوی دیگر هر دستگاه اجرایی برای برگزاری همایش در وهله نخست باید از استانداری مجوز دریافت کند و با سایر دستگاه هایی که اقدامات مرتبط دارند نیز مشورت و هم فکری داشته و سپس با خرد جمعی تصمیمی اتخاذ شود تا از کارهای موازی، بی اثر و پراکنده و جزیره ای پیشگیری به عمل آید و بودجه بیت المال نیز بی جهت هزینه نشود.

 گفتنی است در این کارگروه گزارشی از تحلیل وضعیت فضای مجازی، ستاد ساماندهی متکدیان استان و تصمیم گیری در خصوص برگزاری همایش عالم واقف ارایه شد.

منبع : ایسنا