رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

خبرگرام - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خبرگرام

دانلود

 

این هفته در خبرگرام موضوع هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی موضوع داغ فضای مجازی  بوده.