سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

خراسان شمالی رتبه برتر تولید و بهره وری نوغان در کشور - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

خراسان شمالی رتبه برتر تولید و بهره وری نوغان در کشور

خراسان شمالی رتبه برتر تولید و بهره وری نوغان در کشور
خراسان شمالی در بهره وری تولید از هر جعبه تخم نوغان ، رتبه برتر و در میزان تولید رتبه چهارم کشور را داراست