جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

خراسان شمالی رنگین کمان اقوام و زبان ها - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خراسان شمالی رنگین کمان اقوام و زبان ها

دانلود

خراسان شمالی رنگین کمان اقوام و زبان ها
پخش گزارش وحدت از اخبار شبکه یک سیما
خبرنگار ملیحه کیوانپور
تصویربردار عماد نوروزی