سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

خراسان شمالی رنگین کمان اقوام و زبان ها - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خراسان شمالی رنگین کمان اقوام و زبان ها

دانلود

خراسان شمالی رنگین کمان اقوام و زبان ها
پخش گزارش وحدت از اخبار شبکه یک سیما
خبرنگار ملیحه کیوانپور
تصویربردار عماد نوروزی