جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

خط کشی محوطه مرکز - محتوای نمایش فنی

 

 

خط کشی محوطه مرکز

با پیگیری و تلاش همکاران تاسیسات مرکز و زحمت کشان راه و شهرسازی محوطه سایت صدا و سیمای خراسان شمالی خط کشی شد.