جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

خوانش شعر به زبان ترکی خراسانی در برنامه آیدنلق - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

خوانش شعر به زبان ترکی خراسانی در برنامه آیدنلق

دانلود

خوانش شعر به زبان ترکی خراسانی در برنامه آیدنلق
 

آیدنلق چهارشنبه ها ساعت 22پخش و پنجشنبه ها ساعت 8 صبح از سیمای اترک باز پخش می شود