سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

دانستنی های کاهش مصرف برق - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

دانستنی های کاهش مصرف برق

دانستنی های کاهش مصرف برق

فقط دستگاه های برقی با بر چسب A تهیه کنید

لوازم برقی اضافه را از برق بکشید

ایا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه ان به برق وصل است بق مصرف می کند