رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

دانش آموزان، پيشرو حرکت هاي انقلابي - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان، پيشرو حرکت هاي انقلابي

دانش آموزان، پيشرو حرکت هاي انقلابي

شيري- طي سال هاي 57-56 به طوري که دانش آموزان نيز با تشکيل گروه هايي اعتراض خود را نسبت به رژيم پهلوي اعلام مي کردند. اگر چه اين اعتراض ها باعث به شهادت رسيدن بسياري از آن ها مي شد اما آن ها با مجاهدت هاي خود توانستند انقلاب اسلامي ايران را به پيروزي برسانند.«محمد حسيني» يکي از دانش آموزان دبيرستاني بود که در آن برهه از زمان بيکار ننشست و دانش آموزان ديگر را نسبت به ظلم و ستم و بي عدالتي هاي رژيم پهلوي آگاه و براي شروع راهپيمايي آماده مي کرد.روزي او به همراه دانش آموزان به عيادت يکي از دبيران مجروح شده توسط دژخيمان رژيم شاه به بيمارستان رفته بودند که با ديدن وضعيت جسمي دبير، خون شان به جوش آمد و در راه برگشت به برپايي راهپيمايي اقدام کردند که متأسفانه تعدادي از آنان توسط نيروهاي چماق به دست، زخمي شدند. اما «ملک حسن صالحي» يکي از فرهنگيان بازنشسته که در زمان پيروزي انقلاب علاوه بر تعليم و تربيت، دانش آموزان را از خيانت ها و بي عدالتي هاي رژيم پهلوي مطلع و به راهپيمايي و اعلام اعتراض تشويق مي کرد، مي گويد: روزي به همراه دانش آموزان و عده اي از انقلابيون شروع به راهپيمايي کرديم که يکي از ساواکيان به شکل ناشناسي ما را به سمت مرکز شهر هدايت کرد و خانم هايي را که همراه گروه بودند، بازگرداند و زماني که به ميدان شهيد رسيديم، نيروهاي مسلح ساواک با گلوله و اسلحه بر سر ما ريختند و باعث متفرق شدن گروه شدند.وي اظهار مي کند: من در آن زمان به يک قصابي پناه بردم و آن جا پنهان شدم و پس از آن به همراه چند تن ديگر وارد منزلي شديم که صاحب خانه به ما پناه داد تا زماني که وضعيت آرام شد. وقتي از پناهگاه بيرون آمديم، متوجه شديم يکي از دانش آموزان زخمي شده و زماني که براي نجات او رفتيم، فهميديم که شهيد شده است. وي ادامه مي دهد: در واقع، شهيد «حسن آبادي» نخستين شهيد انقلاب اسلامي در بجنورد بود که به خاطر شهادت وي، تا چند روز در خيابان ها راهپيمايي مي کرديم و شعار مي داديم.«صالحي» که يکي از رابطان انقلابيون فرهنگي مشهد و بجنورد بود، همواره در حال رفت و آمد به اين شهرها بود و هر تصميمي که در خانه معلم مشهد گرفته مي شد، به اطلاع فرهنگيان بجنورد مي رساند و به اين ترتيب، حرکت هاي انقلابي را انجام مي دادند. او مي گويد: يکي از شب ها که در مشهد بودم، همکاران فرهنگي و مردم به پادگاني در خيابان امام رضا (ع) رفتيم و تانکي را به خيابان آورديم و تا نزديکي هاي صبح روي آن سوار بوديم و در خيابان شعار مي داديم.وي اظهار مي کند: زماني که در مشهد در بين جماعت مخالف رژيم شاه بوديم و راهپيمايي مي کرديم، متوجه شديم نيروهاي ساواک وارد بيمارستان امام رضا (ع) شده اند و بيماران را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و به همين دليل به همراه گروه به آن جا رفتيم که تعدادي از بيماران سِرُم به دست در حال فرار بودند و تعدادي هم که توان فرار کردن نداشتند، توسط نيروهاي ستم شاهي مورد آزار و اذيت قرار گرفته بودند به طوري که حتي به کودکان نيز رحم نکرده بودند و با کشيدن سِرُم و کتک کاري باعث کشته شدن تعدادي از آن ها شده بودند.به گفته او، آن شب فردي در بيمارستان نخوابيد و مردم شعار مي دادند و مرحوم آيت ا... «شيرازي» سخنراني کرد و پس از او، حضرت آيت ا... «خامنه اي» که در آن زمان در مشهد بودند، سخنراني و مردم را هدايت کردند.او اضافه مي کند: در آن شب، سخنراني هاي انقلابي حضرت آيت ا... «خامنه اي» باعث متواري شدن نيروهاي رژيم شاه شد و اين شب يکي از خاطره انگيزترين شب هاي انقلاب براي من است.