Skip to Content

درام درمانی

شناسه : 209279382
Loading the player...

دانلود

درام درمانی نوشته منیژه محامدی در سال 1386 با 168 صفحه توسط انتشارات قطره منتشر شده است.

در فصل اول کتاب حاضر اشاره و شناخت هنر، بازی و دو روش درمانی از طریق عمل نمایش و مقایسه آن دو روش مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم شیوه های درام درمانی تحلیل و بررسی می شود. در فصل سوم، بهره گیری از ابزارهای نمایشی مانند نمایشنامه نویسی، پانتومیم، موسیقی، ماسک، گریم و عروسک به عنوان وسیله ای برای بیان احساسات و تجربیات افراد بررسی می شود. در فصل چهارم درباره بالا بردن سطح یادگیری در آموزش و حل مشکلات سالمندان و معلولان سخن گفته شده است.

با بهره گیری از درام درمانی می توان به درمان روان و جسم افراد پرداخت، علاوه بر آن برای اثبات این نظریه در بخش عملی، کار با تعدادی از درمان جویان بررسی شده که نتایج مطلوبی به همراه داشته است.