Skip to Content

درخشش نمایش دایک در جشنواره تئاتر اوکراین

مادر

نمایش "دایک" یا مادر، که سال گذشته به عنوان اثر برگزیده جشنواره تئاتر فتح خرمشهر و اثر برگزیده در بخش چهل سالگی جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شده بود، در جشنواره تئاتر اوکراین، با تحسین داوران روبرو شد.

در این اثر نمایشی که روز ششم مهرماه در بخش رقابتی به روی صحنه رفت، بهترین بازیگری مرد و زن، به سیدعلی محمدی و راضیه بدرانلویی و بهترین طراحی صحنه به سعید آقایی تعلق گرفت.