سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

دروغ،چماق،هویج - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دروغ،چماق،هویج

این اثر با استفاده از منابع آرشیوی تلاش کرده است در فرمی جدید به مرور سریع سیاست های دروغین ، تهدید آمیز و به ظاهر دوستانه آمریکا خصوصا رئیس جمهور آن کشور «ترامپ» نسبت به ایران بپردازد. چنانچه که مقام معظم رهبری نیز از این سیاست های دروغین با عنوان «سیاست چماق و هویج» نام برده است. یکی از وجوه نوآوری رجوع به خود ترامپ  و خود آمریکایی ها درباره رؤیای آمریکا و کلیشه های ذهنی از سیاست این کشور است.