جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

دریافت تندیس دوازدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین مدیریتهای ساختمان - محتوای نمایش فنی

 

 

دریافت تندیس دوازدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین مدیریتهای ساختمان

رتبه برگزیده و دریافت لوح سپاس و تندیس جشنواره در دوازدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین مدیریتهای ساختمان وتأسیسات مرکزاستانها