سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

دریافت تندیس دوازدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین مدیریتهای ساختمان - محتوای نمایش فنی

 

 

دریافت تندیس دوازدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین مدیریتهای ساختمان

رتبه برگزیده و دریافت لوح سپاس و تندیس جشنواره در دوازدهمین اجلاس فناوری رسانه در بین مدیریتهای ساختمان وتأسیسات مرکزاستانهاپربیننده های فنی