سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

در سرزمین من - نمایش محتوای صدا

 

 

در سرزمین من

در سرزمین من

 

در سرزمین من نام برنامه ای است که روز های چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 17 به مدت 30 دقیقه  با ساختار مستند از صدای مرکز خراسان شمالی تهیه و پخش میشود

شناخت اولویتها و قومیتهای استان ، توجه به موقعیت اقلیمی، جغرافیاییو اقتضائات بومی و محلی و نمایش زندگی  با طراوت  مردم از موضوعات این برنامه است.

ساختار برنامه بصورت مستند ارائه شده و در هر برنامه  یک موضوع اجتماعی ، فرهنگی و... استان مطرح میشود.

گزارش مردمیتحلیل کارشناسی و متن رادیویی از قسمتهای این برنامه  است .