در مسیر تاریخ

در مسیر تاریخ نام برنامه ای است که یک شنبه و سه شنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه از صدای اترک مهمان خانه های مردم خراسان شمالی می شود .

این برنامه به گویندگی دکتر خسرو معتضد به تاریخ گذشتگان و همچنین آثار تاریخی و آداب و رسوم و سنت های خراسان شمالی در زمان های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی به گوش مردم می رساند .

تهیه کننده : سمانه سفیدگر

گوینده : دکتر خسرو معتضد

صدابردار : فواد بهنودی

Loading the player...
عوامل تولید:

در مسیر تاریخ نام برنامه ای است که یک شنبه و سه شنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه از صدای اترک مهمان خانه های مردم خراسان شمالی می شود .

این برنامه به گویندگی دکتر خسرو معتضد به تاریخ گذشتگان و همچنین آثار تاریخی و وقایع تاریخی انقلاب شکوهمند اسلامی و آداب و رسوم و سنت های خراسان شمالی در زمان های قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی به گوش مردم می رساند .

تهیه کننده : سمانه سفیدگر

گوینده : دکتر خسرو معتضد

صدابردار : فواد بهنودی

تاریخ تولید: 94/1/15