جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

دستهای زرین - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دستهای زرین

مدد دستهای پر توان  و هنرمند خویش به صنایع دستی استان ماندگاری میبخشند معرفی میکند. امید است که مورد توجه و پسن شنوندگان خوب این استان قرار گیرد.

عوامل برنامه :

تهیه کنندگان : علیرضا هراتیان ، محمد دستمالچیان

تصویر بردار : علیرضا هراتیان

کارگردان : محمد دستمالچیان