Skip to Content

دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به خرید از کارگاه‌های تولیدی استان هستند

دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به خرید از کارگاه‌های تولیدی استان هستند

دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به خرید از کارگاه‌های تولیدی استان هستند

 

استاندار خراسان شمالی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف و مکلف به خرید از کارگاه‌های تولیدی استان هستند.

به نقل از روابط عمومی استانداری، محمد رضا صالحی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: حمایت از تولیدات داخلی استان باید در دستور کار مدیران و مسولان استانی باشد.

صالحی افزود: کارگروهی متشکل از کارشناسان و مشاوران دستگاه‌های اجرایی جهت بررسی و ارائه راهکاری مشخص و مناسب جهت چگونگی استفاده دستگاه‌های اجرایی از تولیدات داخلی استان تشکیل شود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز باید فعال شود و کالاهای مورد نظر جهت خرید و فروش در سامانه خرید ثبت شود تا از ایجاد رانت خواری جلوگیری شود.

صالحی تاکید کرد: در تعریف ویژگی اقتصاد مقاومتی تولید باید برونگرا باشد و قابلیت رقابت از نظر کیفیت و قیمت را با کالاهای خارجی داشته باشد.

وی تصریح کرد: در خصوص خرید و فروش کالا نباید هیچ گونه محدودیتی برای استان های دیگر داشته باشیم چرا که بروز این حرکت نتیجه ی متقابل را به دنبال خواهد داشت.

صالحی افزود: دستگاه های تولیدی ما باید با ظرفیت کامل به بهره برداری برسند و بنابراین حمایت ها در این زمینه باید افزایش یابد.

منبع : ایسنا