Skip to Content

دستگیری سه حفار غیرمجاز در راز و جرگلان

دستگیری سه حفار غیرمجاز در راز و جرگلان

دستگیری سه حفار غیرمجاز در راز و جرگلان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان شمالی فرماندهدستگیری سه حفار غیر مجاز در شهرستان راز و جرگلان انتظامی شهرستان راز و جرگلان گفت: سه حفار غیرمجاز آثار باستانی در  تپه های گدرسن منطقه یکه صعود این شهرستان، حین ارتکاب جرم به همراه تجهیزات حفاری دستگیر شدند. سرهنگ علی جهانی با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: آثار باستانی، هویت ملی و فرهنگی هر کشور است و نیروی انتظامی به عنوان حافظ ارزش های فرهنگی و دینی با قاچاقچیان آثار باستانی قاطعانه برخورد می کند.

منبع : واحد مرکزی خبر