Skip to Content

دعای روز هفتمشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بر آستان نیاز 11:00
سبک زندگی 11:40
خبر استانی 12:00
مثلث 12:15
پرسمان 13:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی چهارشنبه 23:30
باکس اذان ظهر 11:25
کسب و کار (تکرار) 12:00
تا 99 13:00
فیلم سینمایی 14:00

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 04:54
طلوع آفتاب 06:23
اذان ظهر 12:44
غروب آفتاب 19:04
اذان مغرب 19:22
نیمه شب 00:04