Skip to Content

دعای روز هفتمشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
از دین می پرسم 11:45
خبر استانی 12:00
یاریگران زندگی 13:00
ایران 626 13:30
خبر سراسری 14:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باکس اذان ظهر 11:54
سریال 12:00
شبهای اترک(بازپخش) 13:00
فیلم سینمایی 15:00
بقاع متبرکه 16:45

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 04:36
طلوع آفتاب 06:03
اذان ظهر 11:51
غروب آفتاب 17:40
اذان مغرب 17:58
نیمه شب 23:11