Skip to Content

دعای روز 28 رمضانشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پخش اترک 21:35
یکی بود یکی نبود 21:40
پخش اترک 21:55
ترنم شبانه (زنده) 22:00
ایران 626 23:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فرصت بازگشت 20:35
شب های اترک 20:45
ترنم شبانه (زنده) 22:00
فیلم سینمایی 23:30
ترنم دوشنبه 01:00

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 05:14
طلوع آفتاب 06:48
اذان ظهر 11:36
غروب آفتاب 16:23
اذان مغرب 16:43
نیمه شب 22:56