Skip to Content

دعای روز 29 رمضانشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صدای روستا 19:35
شکر پنیر 20:00
خبر سراسری 21:00
از دین می پرسم چهارشنبه 00:00
ترنم شبانه چهارشنبه 02:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال 18:15
اخبار 20:00
قاب آزاد 20:30
بهار بارون 21:00
فیلم سینمایی 23:45

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 04:19
طلوع آفتاب 05:46
اذان ظهر 11:48
غروب آفتاب 17:51
اذان مغرب 18:08
نیمه شب 23:08