Skip to Content

دعای روز 30 ماه رمضانشنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
صدای روستا 19:35
دنگ کرمانجی 20:00
خبر سراسری 21:00
پخش اترک 21:35
یکی بود یکی نبود 21:40
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اخبار 20:00
اقلیم استان 20:20
فرصت بازگشت 20:35
شب های اترک 20:45
ترنم شبانه (زنده) 22:00

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 05:14
طلوع آفتاب 06:48
اذان ظهر 11:36
غروب آفتاب 16:23
اذان مغرب 16:43
نیمه شب 22:56