دنگ کرمانجی

در این برنامه که به زبان کرمانجی پخش می شود تلاش می شود در قالب آیتم های مختلف فرهنگ و آداب و رسوم قوم کرمانج  تببین و بررسی شود .

موضوعات فرعی برنامه :

تلاش برای حفظ زبان مادری ( کرمانجی)

پرداخت به رسوم رایج در بین این قوم

داستان ها و حکایت های کوتاه

معرفی بزرگان قوم کرمانج در زمینه های مختلف

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زهرا حیدری- ابراهیم نسیمی

تاریخ تولید: 1399