سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دو همسایه - نمایش محتوای صدا

 

 

دو همسایه

Loading the player...
دو همسایه

 

 

دو همسایه

دو همسایه بودند که یکی باغبان و د یگری تاجر که تاجر به باغبان گفت بیا و کار و کشت و عرق ریختن کنار بذار و به تجارت مشغول شو تا پولدار شی اما در تجارت دروغ و راست  وجود ندارد باید از فریب دادن نترسی و باغبان  در جواب تاجر گفت :من حرف تور رو قبول ندارم . پس تاجر به باغبان گفت بیا و به سفر بریم و از سه نفر در راه بپرسیم که کدام عقیده درستر است و در این سفر به 3 نفر برخورد کردند و پرسیدند آیا باید برای پول در آوردند هر راهی ابا نکرد و جواب آن سه نفر ...

گوینده : مجید حمزانلویی

نویسنده :مجید حمزانلویی