دید و بازدیدهای نوروزی در خراسان شمالی

دید و بازدیدهای نوروزی در خراسان شمالی


 

"میری نوروزی" که در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است، مسابقات پهلوانی کشتی چوخه، انواع بازی ها مثل کبدی، چورچور، توپ بازی، رقص با چوب، شادمانی و پایکوبی از مراسماتی است که در ایام نوروز در این استان مرسوم است.

همچنین در سال های پس از انقلاب، روز 12 فروردین یکی از ایام خجسته ایرانیان انقلابی است که در این روز مردم ایران پای صندوق های رای رفتند و بالاتفاق مهر تایید بر جمهوری اسلامی ایران زدند؛ روزی بس فرخنده و مبارک.

سرانجام آخرین روز از روزهای فروردین(عید نوروز) روز سیزده بدر است، در این روز مردم نحوست سیزده را در بیابان کنار چشمه سارها و بر لب جویبارها، بر روی سبزه ها و پارکها می گذرانند، انواع غذاهای خوشمزه و اشتها برانگیز و ذائقه نواز می پزند هنگام نهار با انواع سبزیجات، ماست، دوغ و خورشت های رنگارنگ و انواع آش های محلی سفره را زینت داده و رنگین می کنند.

همچنین در این روز بنا بر سنتی کهن جوانان دم بخت نیز در صحرا و دشت، میان سبزه زاران و باغات، به نیت رفتن به خانه بخت و خوشبخت شدن بر سبزه ها گره می زنند و