جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

دیشب به آمریکایی ها سیلی زده شد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دیشب به آمریکایی ها سیلی زده شد

دیشب به آمریکایی ها سیلی زده شد

رهبر انقلاب : دیشب به آمریکایی ها سیلی زده شد اما انتقام مسئله دیگری است . کارهای نظامی کفایت (انتقام خون حاج قاسم را ) نمی کند، بایستی حضور آمریکا در منظقه تمام شود.