سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

دیوان مختوم قلی گنجینه ای برای ترکمن زبان های استان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دیوان مختوم قلی گنجینه ای برای ترکمن زبان های استان

دانلود

دیوان مختوم قلی برای ترک ها و ترکمن زبان  های استان

مختوم قلی یکی از بزرگترین شاعران ترکمن است که در دل همه ترکمنها جای باز کرده ایشان در سال 1146قمری به دنیاامده ودر سال 1212 قمری وفات یافته ایشان در شمال شرق گنبد کاووس در روستای حاجی قوشان به دنیا امده نام پدر ایشان دولت محمد ازادی یکی از بزرگ ترین شاعران قرن دوازدهم است