Skip to Content

ذبح و نظارت بهداشتی رایگان دام در 8 کشتارگاه استان در روز عید قربان

ذبح و نظارت بهداشتی رایگان دام در 8 کشتارگاه استان در روز عید قربان

ذبح و نظارت بهداشتی رایگان دام در 8 کشتارگاه استان در روز عید قربان

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان‌شمالی از ذبح و نظارت بهداشتی رایگان دام در هشت کشتارگاه استان در روز عید قربان خبر داد.

دکتر علی اکبر دلیر صحرایی گفت: در این روز ناظران بهداشتی اداره کل دامپزشکی در کشتارگاه‌های استان حاضر هستند و نظارت‌های بهداشتی را به صورت رایگان انجام خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از بیماری‌ها مشترک میان انسان و دام هستند و از دام به انسان منتقل می‌شود، بر عدم ذبح دام‌ها در معابر عمومی، کوچه و خیابان‌ها در روز عید قربان تاکید کرد.

دلیرصحرایی ادامه داد: بسیاری از بیماری‌های دامی همچون تب کریمه کنگو در دام بدون نشانه است اما در اثر تماس انسان با دام بیمار این بیماری به انسان منتقل می‌شود به همین دلیل از شهروندان تقاضا می‌شود تا به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفظ بهداشت، دام‌های خود را در کشتارگاه‌ها کشتار کنند.

وی تصریح کرد: میزان تمایل شهروندان برای کشتار دام در کشتارگاه‌ها افزایش یافته است اما هنوز برای رسیدن به میزان مطلوب فاصله داریم.

این مقام مسئول همچین اظهار کرد: علاوه بر آن از شهروندان تقاضا می‌شود تا دام‌های نذری خود را از میادین عرضه دام موقت و دائم مورد تایید این اداره کل خریداری کنند.

وی از ایجاد میادین موقت دام در شهرستان‌های مختلف خبر داد و بیان کرد: در این میادین نیز کارشناسان دامپزشکی حضور خواهند داشت و نظارت‌های بهداشتی و بازرسی قبل از کشتار را انجام می‌دهند.

منبع : ایسنا