Skip to Content

رادیو اترک در خدمت جهش تولید

Loading the player...

رادیو خراسان شمالی از ابتدای امسال که با نامگذاری رهبر معظم انقلاب به عنوان به نام سال جهش تولید نام گرفته، توانسته به عنوان رسانه ای گرم با تولید برنامه های جذاب و محتوایی در زمینه جهش تولید، مخاطبان خود را حفظ کند.