Skip to Content

راز و جرگلان 70 هزار نفری فاقد بیمارستان و درمانگاه شبانه روزی

راز و جرگلان 70 هزار نفری فاقد بیمارستان و درمانگاه شبانه روزی

راز و جرگلان 70 هزار نفری فاقد بیمارستان و درمانگاه شبانه روزی

رئیس شورای اسلامی راز و جرگلان گفت: این شهرستان با وجود 70 هزار نفر جمعیت فاقد یک بیمارستان و یا درمانگاه شبانه روزی است.

واحد خالدی با اشاره به اینکه در سال گذشته موضوع ساخت بیمارستان در این منطقه مطرح شد، افزود: اما اجرای این پروژه به علت اینکه ساخت آن برای این حجم از جمعیت صرفه اقتصادی نداشت، منتفی شد.

وی ادامه داد: اما بعد از آن ساخت سه درمانگاه شبانه روزی در نقاط مختلف این شهرستان مطرح شد که هنوز هیچ اقدامی نیز در این خصوص انجام نشده است.

خالدی تصریح کرد: به علت نبود این مرکز درمانی بیماران این شهرستان مجبور می‌شوند تا مسافت 180 کیلومتر را طی کنند تا به بجنورد برسند و در این میان نیز تاکنون افرادی بوده اند که جان خود را از دست داده اند.

وی تاکید کرد: در این شهرستان سه دستگاه آمبولانس وجود دارد که دو دستگاه از این آمبولانس‌ها اسقاطی هستند و یک دستگاه آمبولانس جدید نیز فاقد راننده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شهرستان راز و جرگلان با کمبود شدید بهروز و خانه بهداشت مواجه است که این مشکلات در بخش جرگلان بیشتر نمود پیدا می‌کند.

وی گفت: به عنوان مثال دهستان حصارچه به 12 بهورز نیاز دارد که هم اکنئون چهار بهورز مشغول کار هستند.

رئیس شورای شهرستان راز و جرگلان خاطرنشان کرد: شهرستان راز و جرگلان فاقد پزشک متخصص است و از سوی دیگر از لحاظ پزشک عمومی نیز با کمبود مواجه است.

منبع : ايسنا