Skip to Content

راه اندازی دستگاه افت فشار در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده بهداشت خراسان‌شمالی

راه اندازی دستگاه افت فشار در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده بهداشت خراسان‌شمالی

راه اندازی دستگاه افت فشار در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده بهداشت خراسان‌شمالی

مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: دستگاه افت فشار در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده بهداشت با هزینه بسیار کمتر از مقدار واقعی راه اندازی شد .

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان، رجبعلی حکم آبادی با بیان اینکه دستگاه 70 میلیون ریالی افت فشار را با هزینه حدود 10 میلیون ریال راه اندازی شد، ادامه داد: برای ساخت دستگاه‌ها از آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه ازاد و دولتی بازدید انجام و برای تعیین نوع دستگاه‌ها با گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای تشکیل جلسه داده شد.

وی توضیح داد: با دستگاه افت فشار می‌توان افت فشار در سیستم لوله کشی، زانوین‌ها، خم‌ها، شیرها، افت فشار در انبساط و انقباض‌های ناگهانی، تعیین رابطه افت انرژی و سرعت و همچنین محاسبه ضریب اصطکاک در طول لوله را اندازه گیری کرد.

وی ادامه داد: با دستگاه پمپ سری موازی می‌توان به بررسی تغییرات شدیت جریان، ولتاژ و دبی در پمپ‌های سری و موازی و تک پمپی و همچنین آزمایش ترسیم منحنی عملکرد پمپ‌ها و تعیین راندمان آن پرداخت.

وی با بیان اینکه ساخت دستگاه افت فشار حدود 50 میلیون ریال صرفه جویی در هر ترم برای دانشکده دارد، اظهار کرد: برای ساخت آن در این دانشکده فقط حدود 10 میلیون ریال هزینه شده است.

منبع : ایسنا