سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

راه شب - نمایش محتوای صدا

 

 

راه شب

Loading the player...
راه شب

 

 

پدر ومادر به شدت نگران پسر جوانشان هستند- پسر بیشتروقتش را بیرون میگذراند وحتی نیمه های شب بیرون رفته ونزدیک صبح برمیگردد- آنها میترسند که پسر به خلاف کشیده شده باشد. چرا که اعتقاد دارند به جوانها نمیشود اعتماد کرد- بالاخره تصمیم میگیرند شبی پسررا تعقیب کنند- پسر از خانه خارج شده وکیسه هایی را همراه میبرد که پدرومادر فکر میکنند به راه قاچاق افتاده است-پسر به محله ای پایین شهر رفته ودر خانه ای را زده وکیسه را میگذارد وفرار میکند- وقتی دختر جوانی در راباز کرده وکیسه را برمیدارد، پدرومادر جلو میروند تا مچ آنها را بگیرند، اما می بینند که داخل کیسه مواد غذایی و... است- پسر به مستمندان به شکل پنهانی کمک میکند- به ویژه به بنایی که سر کار پدرش مجروح وخانه نشین شده وپدر با حق کشی هیچ خسارتی پرداخت نکرده است.

کارگردان ، تهیه کننده و نویسنده : مجید حمزانلویی

بازیگران : مجید حمزانلویی ، طاهره شاددل ، حکمت ا... شیردل ، مینو حسینی

صدابردار: محسن مهربد