رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

راه شهیدان ادامه دارد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

راه شهیدان ادامه دارد

هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی نیست؛ گنجینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی عظیمی است که تا مدتهای طولانی ملت ما میتواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند و مصرف کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کند.

۱۳۸۸/۰۶/۲۴