سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رای ۷۴.۴۸ درصدی خراسان شمالی به رئیس جمهور منتخب - نمایش محتوی خبر

 

 

رای ۷۴.۴۸ درصدی خراسان شمالی به رئیس جمهور منتخب

 براساس اعلام ستاد انتخابات استان، ۷۴ ممیز ۴۸صدم واجدان شرایط رای دادن در خراسان شمالی به رئیس جمهور منتخب رای دادند.

۲۸۱ هزار و ۷۳۲ رای در کل استان و ۸۸ هزار و ۱۱۳ رای در مرکز استان به نام آقای رییسی به صندوق انداخته شد.

به عبارت دیگر ۷۳ ممیز ۷۵ درصد از مردم بجنورد به آقای رییسی رای دادند.

-----

همچنین آقای محسن رضایی، در مرکز استان ۱۴ هزار و ۱۱۱ رای از ارای ماخوذه را کسب کرد که معادل ۱۱ ممیز ۸۱ صدم درصد کل آرا بود.  

در کل استان هم آقای رضایی ۴۰ هزار و ۱۰۲ را معادل ۱۰ ممیز ۶۰ صدم درصد آرا را به دست آورد.

---

در انتخابات بیست و هشتم خردادماه ۱۴۰۰، ۴۳۰ هزار و ۲۱۲ نفر با انداختن آرای خود به صندوق، مشارکت ۶۳ ممیز ۹۶ درصدی  را به ثبت رساندند.

در مرکز استان هم ۱۳۴ هزار و ۷۹۰ رای شهروندان بیانگر مشارکت ۵۶ ممیز  ۵۲ صدم درصدی بود.

----

تعداد واجدان شرایط استان، ۶۷۲ هزار و ۶۵۷ نفر بود که ۱۷ هزار و ۷۴۶ نفر رای اولی بودند.