جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

رتبه برتر نگهداری ایستگاه های رادیویی - محتوای نمایش فنی

 

 

رتبه برتر نگهداری ایستگاه های رادیویی

  کسب رتبه برتر در ارزیابی سالانه اداره کل فرستنده های رادیوئی درحوزه نگهداری از ایستگاههای رادیوئی تابعه ـ 1397