سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

رتبه برتر نگهداری ایستگاه های رادیویی - محتوای نمایش فنی

 

 

رتبه برتر نگهداری ایستگاه های رادیویی

  کسب رتبه برتر در ارزیابی سالانه اداره کل فرستنده های رادیوئی درحوزه نگهداری از ایستگاههای رادیوئی تابعه ـ 1397پربیننده های فنی