سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

رتبه برگزیده ارزیابی عملکرد نظارت و ارزیابی فنی مراکز استانها - محتوای نمایش فنی

 

 

رتبه برگزیده ارزیابی عملکرد نظارت و ارزیابی فنی مراکز استانها

رتبه برگزیده ارزیابی عملکرد نظارت و ارزیابی فنی مراکز استانها درشانزدهمین اجلاس فناوری رسانه ـ آبان ماه 98 ( تهران )پربیننده های فنی