جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

رتبه برگزیده شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه - محتوای نمایش فنی

 

 

رتبه برگزیده شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه

 رتبه برگزیده ارزیابی عملکرد مدیریتهای پشتیبانی فنی مراکز استانها در شانزدهمین اجلاس فناوری رسانه ـ آبان ماه 98 ( تهران )