جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

رفیق خوشبخت ما - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

رفیق خوشبخت ما

دانلود

سردارشهید قاسم سلیمانی سلیمانی قبول کرده بود سخنران یادواره شهدای یک روستا باشد

زمانی که فهمید مردم را برای ورود به مراسم بازرسی می کنند گفت : اگر دست از بازرسی مردم برندارید سخنرانی نخواهد کرد