سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

رنگ قرمز به نقشه کرونایی استان برگشت - نمایش محتوی خبر

 

 

رنگ قرمز به نقشه کرونایی استان برگشت

*رنگ قرمز به نقشه کرونایی استان برگشت

??بجنورد و شیروان قرمز
??گرمه و اسفراین و مانه و سملقان نارنجی
??جاجرم و رازوجرگلان زرد