سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

روابط غیر متعارف در فضای مجازی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

روابط غیر متعارف در فضای مجازی

دانلود

در این بخش  از برنامه مجازستان ،کارشناس برنامه خانم محبوبه درخشانی در خصوص روابط غیر متعارف افراد در فضای مجازی و راهکارهای برخورد با این فضا صحبت می کند . 

مجازستان به تهیه کنندگی سید محمد باقر سجادپور در ۱۳ برنامه است.