رواق هشتم

هدف  برنامه :

تبیین چرایی ملقب شدن حضرت علی بن موسی (ع) به نام  رضا و راه های کسب رضایت خداوند و چطور رضایت دیگران در زندگی جلب کنیم

خلاصه  برنامه :

در این برنامه تلاش می شود ویژگیهای شخصیتی امام رضا (ع)  و فضایل اخلاقی و کرامات  ایشان برای مخاطبان تبیین شود همچنین در این برنامه گزارشهایی از سطح شهر بجنورد  و برخی از شهرستانها از جمله گفتگو با اهل سنت راز و جرگلان و گفتگو با  زائران استان خراسان شمالی،زائران پیاده و زائران از کشورهای دیگر  در مشهد مقدس از طریق ارتباط با گزارشگر اطلاع رسانی شود همچنین گفتگو با شاعران استانی و پخش مداحی و کارشناس مذهبی از دیگر بخشهای برنامه می باشد .     

زیارت اولی ها ،زائر حرم و ضامن من میشوی؟ از دیگر آیتم های این برنامه است

موضوع اصلی برنامه : 

چرا امام رضا (ع) ملقب به این نام هستندو راه های کسب رضایت خداوند و چطور رضایت دیگران در زندگی جلب کنیم؟

موضوعات فرعی برنامه :

راه های کسب رضایت خدا2- جایگاه محبت در نزدیک کردن دلها 3- رضا یعنی چه ؟ چرایی رضا گفتن به امام رضا (ع) 4- چقدر از فضایل و کرامات اخلاقی امام رضا (ع) در زندگی های ما جاری است .


 


 

Loading the player...
عوامل تولید:

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

نام و نام خانوادگی عوامل

عنوان شغلی

زهرا حیدری

تهیه کننده

--------

گوینده

رضوانی

گوینده

حیدری

نویسنده

محمد یزدانی

گزارشگر

سارا عصمتی

گزارشگر

آنیتا گرگانی

دستیار

--------

گزارشگر

 
تاریخ تولید: 1397