سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با پزشک شما همراه باشید - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با پزشک شما همراه باشید

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با پزشک شما همراه باشید

برنامه پزشک شما

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9 صبح

همزمان به صورت زنده

از شبکه شما و شبکه اترک