Skip to Content

روزی که بجنورد تا صبح بیدار بود

19 مهر

روزی که بجنورد تا صبح بیدار بودازدحام جمعیت در مسیر استقبال از رهبر انقلاب آنقدر زیاد است و ماشین به سختی حرکت می‌کند که وقتی ایشان به وزرشگاه می‌رسند، از تراکم جمعیت در مسیر استقبال و نگرانی خودش برای مردم می‌گویند وحتی عذرخواهی می‌کنند که موجب این فشردگی و ازدحام و در نتیجه فشار آمدن به آنها شده است. بعد آقا در ادامه به نشانه‌های نشاط و سرزندگی مردم خراسان شمالی اشاره می‌کنند.

روایتی از سفر مقام معظم رهبری

امسال هم مردم خراسان شمالی در این روز یاد یوم الله خراسان شمالی را گرامی داشتند.

ستاره ای بدرخشید و ماه محفل شد