سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

روستای سوقه را در برنامه سلام ابادی امروز ببینید - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روستای سوقه را در برنامه سلام ابادی امروز ببینید

روستای سوقه را در برنامه سلام ابادی امروز ببینید

برنامه سلام ابادی اینبار به میان مردم روستای سوقه رفته تا گپ و گفتی با این مردم خوب شهر مون داشته باشه

سلام ابادی یکشنبه ها و سه شنبه هاساعت 18 از سیمای اترک به روی انتن می رود