سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

روستای ینگه قلعه را در سلام آبادی امروز ببینید - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روستای ینگه قلعه را در سلام آبادی امروز ببینید

روستای ینگه قلعه را در سلام آبادی امروز ببینید

سلام آبادی یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 18 از سیمای اترک به روی انتن می رود