روشن علي گل افروز

روشن علي گل افروز

متولد 1337 در روستاي ملاباقر از توابع شهرستان شيروان است. جدش علي اکبر بخشي و پدرش حمراء گل افروز از بزرگان دوران خود بودند و روشن علي وارث اين هنر اجدادي و گرانبهاي خانوادگي خودش است. 

مدتي نيز نزد علي بخشي گل افروز مشق کرده ولي بيشتر به سبک حمراء بخشي تمايل دارد.

 

 

در بسياري از برنامه ها و جشنواره هاي داخلي و خارجي شرکت کرده و به اجراي برنامه پرداخته است.از جمله اجراي داستان زهره و طاهر او در پاريس که بسياربياد ماندني است .

- کسب سه ديپلم افتخار در جشنواره هاي طبس ، خرم آباد و تهران

- شرکت در جشنواره فجر سال هاي 82 و 73

- انتشار آلبوم صوتي داستان هاي" زهره و طاهر" و گکرم واصلي" توسط موسسه ماهور

- شرکت در برنامه دو قدم مانده به صبح و اجراي داستان هاي سيد يتيم و کوراوغلي

- انتشار آلبوم "الله مزار" توسط انتشارات ماهور

- اجراي سه برنامه در شهر هاي مختلف فرانسه

- اجراي کنسرت پژوهشي در دانشکده موسيقي تهران و کرج

- هم چنين از ايشان در جشنواره ملي خليج فارس1392 تجليل به عمل آمده است.