زخم زیتون

ویژه برنامه ای به مناسبت روز جهانی قدس که به صورت زنده مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس را پوشش میدهد . 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مریم سلمانی طبری 

گویندگان: زهرا محمدی - جواد اسکندری 

گزارشگر: محمد یزدانی - علی یزدانی  - کبری محمدی 

 

تاریخ تولید: ماه رمضان 1396