زمان واریز یارانه نقدی اردیبشهت ماه اعلام شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: پنجاه و یکمین مرحله ی یارانه ی نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان  است که ساعت 24 روزپنجشنبه 24 اردیبهشت،  به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و قابل برداشت است.

منبع : واحد مرکزی خبر