جهش تولید | دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹

زمینه ها و شروط تحول از نگاه مقام معظم رهبری - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

زمینه ها و شروط تحول از نگاه مقام معظم رهبری

زمینه ها و شروط تحول از نگاه مقام معظم رهبری

زمینه ها و شروط تحول از نگاه مقام معظم رهبری در سالروز رحلت امام خمینی (ره) در 14 خرداد 1394