جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

زنگ بیدار باش - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

زنگ بیدار باش

زنـــگ بیـــــــدار بــاش

تاریخ انقلاب ، پراز فراز و نشیب‌هایی که  ، موجب قوی تر شدن جمهوری اسلامی ایران شده ، از دسیسه‌های ابتدای انقلاب ، خیانت منافقین و تحمیل یک جنگ تمام‌عیار ۸ ساله گرفته، تا فتنه سال ۸۸، که همگی موجب آبدیدگی انقلاب اسلامی شده.